+48 516 199 970

Dofinansowanie

Zasady dofinansowania Prosument

Program dedykowany jest dla osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie oraz wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;

Beneficjenci:
1) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym;
2) wspólnoty mieszkaniowe;
3) spółdzielnie mieszkaniowe.
Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność),
b) użytkowanie wieczyste,
c) spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego.

Zasady dofinansowania:

  • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  • dotacja w wysokości 40% dofinansowania (30% od 2017 r.),
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia
  • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
  • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: do 15 lat.
  • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

 

Skontaktuj się z nami

+48 516 199 970

Aktualności