+48 516 199 970

Instalacje Fotowoltaiczne

Aktualności

Instalacje fotowoltaiczne, które pojawiają się na coraz większej liczbie dachów, to tylko część systemu fotowoltaicznego. Oczywiście najważniejsza, bo to dzięki niej możliwe jest odbieranie energii słonecznej. Instalacja fotowoltaiczna musi być jednak wyposażona jeszcze w inne elementy, żeby mogła spełniać swoją funkcję.
Instalacja off-grid
Instalacja fotowoltaiczna typu off-grid czyli taka, która wytwarza prąd jedynie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, w którym została zainstalowana, musi składać się z następujących części:
• paneli fotowoltaicznych, które odbierają energię słoneczną i zamieniają ją w prąd stały,
• inwertera – urządzenia, które służy do zamieniania prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny, który wykorzystuje się do zasilania urządzeń domowych.
Dodatkowym elementem instalacji off-grid są akumulatory, które magazynują wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne prąd i dzięki nim można go wykorzystywać w późniejszym czasie.
Instalacja on-grid
Instalacja on-grid, a więc taka, która umożliwia sprzedaż nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej jest złożona z następujących elementów:
• paneli fotowoltaicznych odbierających energię słoneczną i zamieniających ją w prąd stały,
• inwertera – dzięki któremu prądu stały produkowany przez panele fotowoltaiczne zamienia się w prąd zmienny wykorzystywany do zasilania urządzeń domowych,
• dwukierunkowego licznika energii elektrycznej, liczącego ilość prądu wyprodukowanego w gospodarstwie domowym i przesłanego do sieci oraz tego pobranego z sieci, gdy produkcja prądu z paneli fotowoltaicznych nie spełnia bieżących potrzeb gospodarstwa domowego.

Oprócz wyżej wymienionych elementów, każda instalacja fotowoltaiczna, niezależnie czy to będzie instalacja on-grid czy off-grid, wymaga konstrukcji wsporczej, na której będą zainstalowane kolektory fotowoltaiczne. Jej rodzaj zależy od miejsca usytuowania paneli – czy to będzie dach skośny, płaski czy może inne miejsce np. na gruncie obok domu.

Fotowoltaika

Aktualności

Fotowoltaika – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzaniem prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Systemy fotowoltaiczne wyróżniają się prostotą instalacji i są łatwe do wykorzystania zarówno w warunkach przemysłowych jak i w gospodarstwach domowych. Czytaj dalej